Kontakt
PROGRAM

Sertifisering i Kunnskapsledelse | Certified Knowledge Manager

 

Sertifiseringsprogram med ulike verktøy som gjør deg i stand til å lede kunnskapsarbeidere. Praktisk mestring og rett på egen hverdag.

Fire samlinger i Oslo. Åtte halve dager fra lunsj til lunsj uten overnatting. Dag 1 kl. 12-18 | Dag 2 kl. 9-13. 

 

Neste gruppe starter høst 2020. Det er fortløpende opptak med kort intervju om intensjon og motivasjon. Vi setter sammen tverrfaglige grupper.

 

Ring 22500900 - eller epost til bastian@kmc.no

 

- Samling 1 - 20-21. oktober 2020.

- Samling 2 - 1-2. desember 2020.

- Samling 3 - 2-3. februar 2021.

- Samling 4 - 16-17. mars 2021. 

 

 

"En Sertifisering i Kunnskapsledelse gjør deg bedre i praktisk lederskap. Du blir god til å bruke verktøy som frigjør energi og skaper resultater for mennesker som ofte vet bedre enn deg"  | Bastian Lie-Nielsen - ansvarlig for SrP sertifiseringen i Norge

 

“MBA is a 1908 degree with a 1950 strategy. To manage is to bring out the positive energy that exists naturally within people” | Henry Mintzberg

 

 

Trykk på de ulike verktøyene til venstre for å lese kort om innhold (ikke utfyllende)

Dokumentasjonen består av arbeidsbøker med oppgaver og øvelser som skaper emosjonelt smartere organisasjoner.

 

 

 

 

 

Kunnskapsledelse må villes og kunnes. Det utøves gjennom praktiske ferdigheter i psykologi (hvordan mennesker handler og tenker), sosiologi        (hvordan mennesker fungerer sammen) og pedagogikk (hvordan mennesker forstår, lærer, deler og anvender kunnskap). Det forutsetter også orden og struktur.

Rollen Periode 1 Endring Periode 2 Ledelse Periode 3 Sertifisering Periode 4

Din rolleforståelse og dine fallgruver.

Kommunikasjonstrening.

Selvledelse.

Trening i logos, etos og patos.

Bli kjent med metoder og verktøy.

Oppgave til sertifisering.

Trening i bruk av verktøy.

Innsalg, tilslutning og konseptualisering av løsninger.

Anvendelse i eget virke.

Presentasjoner - facilitering.

Trening - med sortert feedback.

Trening i bruk av verktøy.

Innsalg, tilslutning og konseptualisering av løsninger.

Anvendelse i eget virke.

Presentasjoner - facilitering.

Trening - med sortert feedback.

Trening i bruk av verktøy.

Beste praksis.

Deling og repetisjon.

Læringspunkter og dokumentasjon.

Sertifisering.

Utbytte

"Jeg liker måten du går frem på med «intravenøs» informasjon, for så å ta diskusjoner med sidemann(kvinne) hvor vi får mulighet til å diskutere det vi har gått igjennom, for til slutt ta det i plenum. Min intensjon med å ta sertifiseringen var å bli en bedre motivator for alle rundt meg, og jeg føler at jeg har blitt bedre allerede etter halvgått løp" - deltaker 2019-2020

 

"Jeg er veldig fornøyd med innholdet og liker at vi bruker en del tid på å diskutere/evaluere/samhandle i små grupper" - deltaker 2019-2020.
 

"Du fikk min oppmerksomhet nesten umiddelbart da du tok utgangspunkt i 8-7-6-4. Jeg er av legning veldig glad i sammenhenger og fikk ny kunnskap om metodene. Vi bruker en tilpasset versjon av Kotter sin modell, og jeg ble trigget av hvordan vi kan knytte den nærmere kunnskapsledelse, BusinessEQ, 7-trinnsmodellen, Selvledelse mm" - deltaker 2019-2020 

 

Gjennom programmet vil du:

 

 • Lære og utvikle deg praktisk og rett i egen hverdag.
 • Lære et utvalg av godt dokumenterte verktøy og metoder som virker
 • Erfare trygge møteplasser og oppleve en læringslab med rom til å feile
 • Få noen aha-opplevelser, oppleve egen verdi og få mer forståelse av deg selv og de andre i programmet
 • Bli tryggere til å kommunisere, skape tillit og gode relasjoner

 

Du vil lære fem konkrete ferdigheter

 

 1. Overbevise, skape tilslutning og beholde tillit for å kunne levere
 2. Påvirke endring gjennom egen trygghet uavhengig av formell autoritet
 3. Lede deg selv, ta initiativ og tørre å stole på egne vurderinger
 4. Operere tryggere som leder av kunnskapsarbeidere
 5. Mestre uformelt tillitsbasert lederskap
Deltakere
 1. Ledere og prosjektledere
   
 2. Nye og erfarne rådgivere i privat og offentlig virksomhet
   
 3. Kunnskapsarbeidere som leder i team

 

Fellesnevner er ønsket om å bli tryggere i egen rolle, mestre verktøy og metoder, og bidra til reell forandring. 

 

Kunnskapsledelse er en profesjon som tar tid å lære. Rollen er komplisert ved at autoritet, makt og innflytelse ikke er entydig. Vi deler det beste fra vår erfaring. Og deltakerne vil også dele og lære av hverandre. Vi bruker mindre tid på å presentere løsninger, men skaper mestring i det å stå i forandringer og trygghet i det uforutsigbare.

 

 

Alumni

 

 • Verdiøkende nettverk av andre kunnskapsledere
 • Årlig ettermiddag med nettverking, oppdatering og sosialt samvær
 • Studieturer* – felles lærerike opplevelser sammen med internasjonale kontakter

 

 

Nøkkelinformasjon

NOK 39.700 (eks. mva) inkluderer alle samlinger, mat, metoder og verktøy. Inntil

20 deltakere på hvert program (kan også tilbys bedriftsinternt). Fortløpende opptak.

Hvis en deltaker går glipp av en samling, kan denne tas igjen på senere program.

*Studieturer er valgfritt og kommer i tillegg.

Faglige ressurser

Våre faglige ressurser har lenge praktisert kunnskapsledelse. Bastian Lie-Nielsen er fagansvarlig for programmet. Sammen gir vi deg det beste av de beste verktøy og konsepter fra flere fagfelt. Programmet bygger på forståelse av psykologi (hvordan mennesker handler og tenker), sosiologi (hvordan mennesker fungerer sammen) og pedagogikk (hvordan mennesker forstår, lærer, deler og anvender kunnskap). Våre faglige ressurser har til felles at de motiveres av å hjelpe andre til å lykkes. Og det har de lyktes med.

Bastian Lie-Nielsen har hatt non-stop engasjement i 23 år som leder og rådgiver. Han er tidligere studiesjef for MBA og MSc ved BI - og høyskolelektor II, foreleser og sensor i 10 ulike fag. Hans spesiale er måling og utvikling av kunnskapsbedrifter. Han har skrevet 3 fagbøker om tema. En av dem er oversatt til engelsk. Og Fortune Magazine hadde allerede i 2001 en helsides artikkel om hans innovative arbeid på området. Han har vært ansvarlig for nærmere hundre endringsprosjekter i offentlig og privat sektor - også internasjonalt. Han er utdannet siviløkonom MBA og kommunikolog.

Alex Stöckl

MSc | Landslagstrener

Prestasjonsutvikling

NSF - Hopplandslaget

Grete Helle Rasmussen

Førstemanuensis

Samspill og improvisasjon

Barrat Due Musikkinstitutt

Hans Mathias Thjømøe

Siv. øk. PHD

Måling og analyser

Assoc. Prof. Emeritus

Interessert?